Velkommen til Fonden for Fynske Bank

Fonden har følgende formål:

  1. at videreføre Svendborg Sparekasses virksomhed i Fynske Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut, og
  2. at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art og
  3. at udøve almennyttig eller velgørende uddelingsvirksomhedFonden for Fynske Bank ▪ Centrumpladsen 19 ▪ 5700 Svendborg ▪ Tlf. 6221 3322 ▪ E-mail ▪ CVR 26192781