Historie

Den selvejende institution Svendborg Sparekasse blev stiftet i 1852 under navnet "Sparekassen for Svendborg og omegn" og eksisterede frem til 2001 under denne selskabsform.

I 2001 blev sparekassen omdannet fra en selvejende institution til et aktieselskab.

Den oprindelige selskabsform selvejende institution adskiller sig fra aktieselskabet ved, at der ikke er en egentlig ejerkreds, og hverken sparekassens garanter eller andre havde andel i sparekassens formue, som på omdannelsestidspunktet derfor i h.t. lovgivningen overgik til en nystiftet erhvervsdrivende fond. Dette sker for at sikre, at de opsamlede reserver fortsat er til rådighed for sparekassens drift samtidig med, at de fremtidige aktionærer i aktieselskabet ikke får andel i disse midler.


 

DSC_0006_ny.jpg


Torvet 3Centrumpladsen 19

 

Centrumpladsen 19-21 

 

 

Den nystiftede fond, Fonden for Svendborg Sparekasse, modtog således aktier i den nye bank, Svendborg Sparekasse A/S, svarende til nettoværdien af de aktiver, som var indskudt i aktieselskabet ved omdannelsen. Efter omdannelsen ejede fonden ca. 93 % af aktiekapitalen i Svendborg Sparekasse A/S, mens de tidligere garanter ejede ca. 7 %. Værdien af fondens aktier udgjorde 236.788.000 kr. ved omdannelsen.

 

Svendborg Sparekasse A/S blev kort efter børsnoteret. Fonden solgte ikke aktier i forbindelse med selve børsnoteringen, men afhændede i en periode efter børsnoteringen aktier i sparekassen, idet det var et krav fra Fondsbørsen, at fondens ejerandel blev reduceret til under 75 %.

Ved udgangen af 2017 ejede fonden 44,97 % af aktiekapitalen i Fynske Bank, og fondens egenkapital udgjorde 410 mio.kr.

 

Fonden for Fynske Bank ▪ Centrumpladsen 19 ▪ 5700 Svendborg ▪ Tlf. 6221 3322 ▪ E-mail ▪ CVR 26192781